top of page
Sign%2520here_edited_edited.jpg

ТРЗ и
Личен Състав

 • в НАП на трудови договори

 • на допълнителни споразумения

 • заповеди за прекратяване на трудови договори

Регистриране

 • на служебни бележки

 • на граждански договори

 • на сметки за изплатени суми

Изготвяне

 • на болнични и на отпуски

 • на ведомости за заплати

 • на служебни бележки

Попълване и изчисляване

 • на осигурителен стаж

 • на осигурителни книжки

 • на трудови книжки

Заверяване

 • на информация за осигурените лица
  в персоналния регистър на НОИ

Представяне

bottom of page