top of page
Sign%2520here_edited_edited.jpg

Счетоводни
Консултации

Консултация за данъчно
планиране на дейността

Консултации отностно легално оптимизиране на данъците

Консултации по трудово-правни
и осигурителни въпроси

Консултации по изисквания на ХЕИ, ДВСК, ИААА, МТ и МОСВ

Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

Консултации по спогодби за
избягванена двойното данъчно облагане

Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Консултиране и съдействие при регистриране на компания

bottom of page