top of page

Одиторски
Услуги

Одит на индивидуални, консолидирани финансови отчети и на друга финансова информация

Договорени процедури за преглед на финансова информация и оценка на контролни системи

Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон

Финансово-диагностични прегледи на финансова информация (дю дилиджънс)

Преглед на финансова информация

Компилиране на финансови отчети

bottom of page