top of page

Административни
Услуги

Събиране на документи
от офиса на клиента

Изготвяне на удостоверение А1
за работа в чужбина

Изготвяне на договори
и други документи

Вписване на апортни вноски по Търговския закон

Подаване на документи
към различни институции

Деклариране на получени
заеми пред БНБ

Издаване на документи
за липса на данъчни задължения

Изготвяне на справки и отчети
за дейността на фирмата

bottom of page